Classificació per jornades

Classificació 28ª Jornada
Equips Punts Bitlles
1 Estanyencs 336 25
2 Horta Vermella 334 25
3 Plaça Moragas 332 25
4 Parc dels Castanyers 327 25
5 Carrer de Gurb 323 24
6 Remei-Habitatges Mont. 322 22
7 St. Llàtzer 320 22
8 Sta. Anna 314 22
9 Serrat de Les Forques 300 19
10 Club Patí Vic 275 19
11 Avinyó 263 18
12 Rocaguinarda Oristà 239 14
13 Bitlles Acer Canet 215 15
14 Bitlles Calldetenes 0 0
15 La Calla 0 0
16 Bitlles Crack 0 0
Classificació 27ª Jornada
Equips Punts Bitlles
1 St. Llàtzer 359 28
2 Estanyencs 337 27
3 Horta Vermella 337 25
4 Carrer de Gurb 327 23
5 Remei-Habitatges Mont. 326 25
6 Sta. Anna 310 20
7 Plaça Moragas 306 20
8 Parc dels Castanyers 305 20
9 Avinyó 286 22
10 Serrat de Les Forques 283 18
11 Rocaguinarda Oristà 277 19
12 Club Patí Vic 227 14
13 Bitlles Acer Canet 198 12
14 Bitlles Calldetenes 0 0
15 La Calla 0 0
16 Bitlles Crack 0 0
Classificació 26ª Jornada
Equips Punts Bitlles
1 St. Llàtzer 334 27
2 Carrer de Gurb 331 23
3 Els Estanyencs 327 21
4 Horta Vermella 322 23
5 Avinyó 307 21
6 Remei-Habitatges Mont. 305 18
7 Plaça Moragas 302 20
8 Parc dels Castanyers 299 21
9 Sta. Anna 296 18
10 Serrat de Les Forques 283 20
11 Bitlles Calldetenes 274 15
12 Bitlles Acer Canet 224 14
13 Rocaguinarda Oristà 223 17
14 Club Patí Vic 204 11
15 La Calla 173 10
16 Bitlles Crack 0 0
Classificació 25ª Jornada
Equips Punts Bitlles
1 Remei-Habitatges Mont. 345 26
2 Els Estanyencs 344 26
3 Carrer de Gurb 330 23
4 Horta Vermella 325 21
5 Plaça Moragas 319 20
6 St. Llàtzer 315 20
7 Serrat de Les Forques 308 21
8 Parc dels Castanyers 299 18
9 Avinyó 299 17
10 Sta. Anna 292 18
11 Bitlles Calldetenes 287 17
12 Club Patí Vic 248 15
13 La Calla 201 12
14 Rocaguinarda Oristà 195 15
15 Bitlles Acer Canet 195 10
16 Bitlles Crack 0 0
Classificació 24ª Jornada
Equips Punts Bitlles
1 Rocaguinarda Oristà 370 31
2 Els Estanyencs 354 26
3 Horta Vermella 349 27
4 Parc dels Castanyers 341 26
5 Sta. Anna 341 25
6 Plaça Moragas 326 24
7 Avinyó 325 22
8 Remei-Habitatges Mont. 324 21
9 Carrer de Gurb 313 20
10 Serrat de Les Forques 308 20
11 St. Llàtzer 297 18
12 Bitlles Acer Canet 281 19
13 Bitlles Calldetenes 279 16
14 La Calla 278 16
15 Club Patí Vic 267 15
16 Bitlles Crack 0 0
Classificació 23ª Jornada
Equips Punts Bitlles
1 Horta Vermella 350 28
2 Remei-Habitatges Mont. 350 25
3 Parc dels Castanyers 344 24
4 St. Llàtzer 337 24
5 Sta. Anna 329 22
6 Serrat de Les Forques 325 22
7 Carrer de Gurb 323 22
8 Rocaguinarda Oristà 317 21
9 La Calla 307 22
10 Els Estanyencs 304 20
11 Plaça Moragas 300 19
12 Bitlles Acer Canet 296 21
13 Bitlles Calldetenes 296 20
14 Avinyó 291 19
15 Club Patí Vic 248 14
16 Bitlles Crack 0 0
Classificació 22ª Jornada
Equips Punts Bitlles
1 Remei-Habitatges Mont. 350 27
2 Serrat de Les Forques 337 26
3 Carrer de Gurb 331 24
4 Rocaguinarda Oristà 330 24
5 Horta Vermella 324 24
6 St. Llàtzer 318 23
7 Els Estanyencs 318 22
8 Sta. Anna 317 22
9 Bitlles Acer Canet 296 22
10 Parc dels Castanyers 293 18
11 Avinyó 260 19
12 Plaça Moragas 258 17
13 Club Patí Vic 232 12
14 Bitlles Calldetenes 172 12
15 La Calla 0 0
16 Bitlles Crack 0 0
Classificació 21ª Jornada
Equips Punts Bitlles
1 Els Estanyencs 333 26
2 Rocaguinarda Oristà 332 23
3 Carrer de Gurb 330 24
4 Remei-Habitatges Mont. 317 24
5 Parc dels Castanyers 312 22
6 Horta Vermella 306 20
7 St. Llàtzer 303 21
8 Bitlles Acer Canet 301 19
9 Sta. Anna 298 20
10 Serrat de Les Forques 294 19
11 Plaça Moragas 264 18
12 Club Patí Vic 246 14
13 Avinyó 233 17
14 Bitlles Calldetenes 169 10
15 La Calla 0 0
16 Bitlles Crack 0 0
Classificació 20ª Jornada
Equips Punts Bitlles
1 Rocaguinarda Oristà 337 24
2 St. Llàtzer 324 25
3 Horta Vermella 324 23
4 Remei-Habitatges Mont. 301 22
5 Sta. Anna 296 19
6 Carrer de Gurb 294 18
7 Serrat de Les Forques 291 18
8 Plaça Moragas 289 20
9 Els Estanyencs 273 17
10 Avinyó 270 18
11 Bitlles Acer Canet 264 15
12 Parc dels Castanyers 258 14
13 Club Patí Vic 225 15
14 Bitlles Calldetenes 189 10
15 La Calla 145 8
16 Bitlles Crack 0 0
Classificació 19ª Jornada
Equips Punts Bitlles
1 Remei-Habitatges Mont. 345 25
2 Rocaguinarda Oristà 327 24
3 St. Llàtzer 322 25
4 Carrer de Gurb 311 24
5 Horta Vermella 309 21
6 Sta. Anna 291 18
7 Avinyó 279 17
8 Els Estanyencs 267 14
9 Serrat de Les Forques 263 17
10 Parc dels Castanyers 254 12
11 Plaça Moragas 245 13
12 Bitlles Acer Canet 213 13
13 Bitlles Calldetenes 192 10
14 Club Patí Vic 191 8
15 La Calla 158 6
16 Bitlles Crack 0 0
Classificació 18ª Jornada
Equips Punts Bitlles
1 Sta. Anna 335 26
2 Plaça Moragas 321 22
3 Horta Vermella 320 21
4 Remei-Habitatges Mont. 316 23
5 Carrer de Gurb 316 21
6 St. Llàtzer 311 21
7 Serrat de Les Forques 299 21
8 Els Estanyencs 298 20
9 Avinyó 291 18
10 Parc dels Castanyers 281 16
11 La Calla 265 15
12 Bitlles Acer Canet 263 18
13 Bitlles Calldetenes 258 20
14 Club Patí Vic 257 16
15 Rocaguinarda Oristà 244 16
16 Bitlles Crack 0 0
Classificació 17ª Jornada
Equips Punts Bitlles
1 Carrer de Gurb 364 30
2 St. Llàtzer 330 25
3 Serrat de Les Forques 313 24
4 Parc dels Castanyers 311 23
5 Avinyó 298 20
6 Horta Vermella 289 19
7 Sta. Anna 277 16
8 Els Estanyencs 271 15
9 Remei-Habitatges Mont. 267 13
10 Plaça Moragas 265 16
11 La Calla 262 14
12 Club Patí Vic 242 16
13 Bitlles Calldetenes 224 13
14 Bitlles Acer Canet 210 11
15 Rocaguinarda Oristà 206 9
16 Bitlles Crack 0 0
Classificació 16ª Jornada
Equips Punts Bitlles
1 Serrat de Les Forques 354 28
2 Remei-Habitatges Mont. 352 27
3 Carrer de Gurb 347 25
4 St. Llàtzer 343 25
5 Rocaguinarda Oristà 339 25
6 Sta. Anna 332 24
7 Horta Vermella 320 20
8 Els Estanyencs 316 22
9 Bitlles Calldetenes 314 19
10 Avinyó 305 21
11 La Calla 296 21
12 Parc dels Castanyers 288 18
13 Plaça Moragas 274 17
14 Club Patí Vic 253 14
15 Bitlles Acer Canet 233 13
16 Bitlles Crack 0 0
Classificació 15ª Jornada
Equips Punts Bitlles
1 St. Llàtzer 358 26
2 Parc dels Castanyers 328 25
3 Horta Vermella 323 22
4 Sta. Anna 318 22
5 Els Estanyencs 318 22
6 Carrer de Gurb 312 21
7 Remei-Habitatges Mont. 311 21
8 Serrat de Les Forques 310 18
9 Bitlles Calldetenes 306 21
10 Rocaguinarda Oristà 302 17
11 Plaça Moragas 293 19
12 Avinyó 288 18
13 La Calla 281 19
14 Bitlles Acer Canet 272 17
15 Club Patí Vic 257 17
16 Bitlles Crack 0 0
Classificació 14ª Jornada
Equips Punts Bitlles
1 St. Llàtzer 361 28
2 Rocaguinarda Oristà 355 28
3 Parc dels Castanyers 334 21
4 Bitlles Calldetenes 331 25
5 Horta Vermella 328 23
6 Sta. Anna 321 22
7 Carrer de Gurb 318 23
8 Remei-Habitatges Mont. 316 21
9 Avinyó 315 21
10 Serrat de Les Forques 314 20
11 Plaça Moragas 313 21
12 La Calla 299 20
13 Els Estanyencs 294 23
14 Club Patí Vic 291 18
15 Bitlles Acer Canet 245 14
16 Bitlles Crack 0 0
Classificació 13ª Jornada
Equips Punts Bitlles
1 Horta Vermella 367 30
2 Rocaguinarda Oristà 349 26
3 Bitlles Calldetenes 331 24
4 Serrat de Les Forques 324 24
5 Plaça Moragas 324 22
6 Remei-Habitatges Mont. 321 21
7 Els Estanyencs 318 23
8 St. Llàtzer 315 22
9 Sta. Anna 315 21
10 Parc dels Castanyers 306 20
11 Carrer de Gurb 301 21
12 La Calla 279 18
13 Avinyó 278 16
14 Bitlles Acer Canet 268 17
15 Club Patí Vic 245 14
16 Bitlles Crack 0 0
Classificació 12ª Jornada
Equips Punts Bitlles
1 St. Llàtzer 350 25
2 Remei-Habitatges Mont. 342 24
3 Els Estanyencs 336 26
4 Sta. Anna 325 26
5 Horta Vermella 318 23
6 La Calla 316 21
7 Carrer de Gurb 313 20
8 Serrat de Les Forques 308 21
9 Parc dels Castanyers 300 22
10 Plaça Moragas 295 18
11 Club Patí Vic 280 19
12 Avinyó 255 15
13 Rocaguinarda Oristà 249 16
14 Bitlles Crack 227 12
15 Bitlles Calldetenes 222 13
16 Bitlles Acer Canet 153 7
Classificació 11ª Jornada
Equips Punts Bitlles
1 St. Llàtzer 356 27
2 Els Estanyencs 350 26
3 Horta Vermella 341 24
4 Plaça Moragas 338 24
5 Avinyó 331 25
6 Serrat de Les Forques 316 23
7 Remei-Habitatges Mont. 316 21
8 La Calla 315 22
9 Sta. Anna 314 21
10 Parc dels Castanyers 299 21
11 Carrer de Gurb 297 20
12 Club Patí Vic 279 17
13 Rocaguinarda Oristà 244 17
14 Bitlles Calldetenes 222 14
15 Bitlles Acer Canet 174 9
16 Bitlles Crack 169 9
Classificació 10ª Jornada
Equips Punts Bitlles
1 Els Estanyencs 347 28
2 Horta Vermella 344 26
3 Remei-Habitatges Mont. 326 24
4 Carrer de Gurb 324 22
5 Sta. Anna 322 23
6 Bitlles Calldetenes 319 22
7 Plaça Moragas 313 22
8 St. Llàtzer 309 21
9 Avinyó 299 18
10 Parc dels Castanyers 291 19
11 Serrat de Les Forques 287 19
12 La Calla 266 17
13 Club Patí Vic 249 13
14 Rocaguinarda Oristà 197 14
15 Bitlles Acer Canet 152 6
16 Bitlles Carck 0 0
Classificació 9ª Jornada
Equips Punts Bitlles
1 Sta.  Anna 378 31
2 Remei-Habitatges Mont. 348 28
3 Horta  Vermella 332 22
4 Avinyó 328 22
5 Carrer de Gurb 324 20
6 St. Llàtzer 319 24
7 Els  Estanyencs 309 22
8 Serrat de Les Forques 300 19
9 Parc dels Castanyers 299 19
10 Plaça  Moragas 279 17
11 La  Calla 264 14
12 Bitlles Calldetenes 244 10
13 Club  Patí Vic 219 12
14 Rocaguinarda Oristà 217 17
15 Bitlles Acer Canet 202 11
16 Bitlles Carck 0 0
Classificació 8ª Jornada
Equips Punts Bitlles
1 St. Llàtzer 372 30
2 Remei-Habitatges Mont. 350 24
3 Parc dels Castanyers 349 27
4 Avinyó 349 25
5 Horta Vermella 334 22
6 Carrer de Gurb 328 24
7 Plaça Moragas 324 22
8 Els Estanyencs 319 21
9 Serrat de Les Forques 318 22
10 Sta. Anna 308 18
11 Rocaguinarda Oristà 306 20
12 Bitlles Calldetenes 269 18
13 Club Patí Vic 237 14
14 La Calla 217 7
15 Bitlles Acer Canet 207 13
16 Bitlles Crack 0 0
Classificació 7ª Jornada
Equips Punts Bitlles
1 Horta Vermella 376 32
2 Parc dels Castanyers 353 27
3 Remei-Habitatges Mont. 347 27
4 Carrer de Gurb 344 26
5 Els Estanyencs 342 23
6 Rocaguinarda Oristà 326 23
7 Plaça Moragas 314 20
8 St. Llàtzer 313 21
9 Sta. Anna 312 21
10 Avinyó 310 21
11 Serrat de Les Forques 298 19
12 Club Patí Vic 291 21
13 La Calla 290 21
14 Bitlles Calldetenes 226 13
15 Bitlles Acer Canet 184 10
16 Bitlles Crack 0 0
Classificació 6ª Jornada
Equips Punts Bitlles
1 St. Llàtzer 378 30
2 Carrer de Gurb 377 31
3 Remei-Habitatges Mont. 353 26
4 Horta Vermella 346 26
5 Serrat de Les Forques 345 25
6 Sta. Anna 343 24
7 Plaça Moragas 337 27
8 Els Estanyencs 335 23
9 Parc dels Castanyers 311 22
10 Avinyó 310 19
11 Bitlles Acer Canet 307 22
12 Rocaguinarda Oristà 293 18
13 Club Patí Vic 261 18
14 Bitlles Calldetenes 253 15
15 Bitlles Crack 222 14
16 La Calla 0 0
Classificació 5ª Jornada
Equips Punts Bitlles
1 Horta Vermella 360 28
2 St. Llàtzer 340 19
3 Parc dels Castanyers 338 26
4 Sta. Anna 333 24
5 Els Estanyencs 329 25
6 Rocaguinarda Oristà 317 23
7 Serrat de Les Forques 313 21
8 Avinyó 312 22
9 Plaça Moragas 296 18
10 Carrer de Gurb 294 18
11 Bitlles Calldetenes 288 20
12 Remei-Habitatges Mont. 276 16
13 Bitlles Acer Canet 252 15
14 Bitlles Crack 210 12
15 Club Patí Vic 208 13
16 La Calla 0 0
Classificació 4ª Jornada
Equips Punts Bitlles
1 Carrer de Gurb 360 30
2 Sta. Anna 358 28
3 Els Estanyencs 354 29
4 Avinyó 353 28
5 Horta Vermella 353 27
6 Parc dels Castanyers 353 26
7 Rocaguinarda Oristà 340 24
8 Plaça Moragas 338 25
9 St. Llàtzer 325 21
10 La Calla 320 22
11 Remei-Habitatges Mont. 319 22
12 Serrat de Les Forques 312 21
13 Bitlles Calldetenes 305 18
14 Bitlles Acer Canet 291 20
15 Club Patí Vic 254 16
16 Bitlles Crack 249 17
Classificació 3ª Jornada
Equips Punts Bitlles
1 St. Llàtzer 364 27
2 Carrer de Gurb 353 27
3 Sta. Anna 341 24
4 Plaça Moragas 337 24
5 Parc dels Castanyers 337 23
6 Horta Vermella 335 23
7 Remei-Habitatges Mont. 330 22
8 Els Estanyencs 329 22
9 Rocaguinarda Oristà 326 23
10 Serrat de Les Forques 323 23
11 Avinyó 321 22
12 Bitlles Calldetenes 301 18
13 La Calla 292 17
14 Club Patí Vic 288 19
15 Bitlles Crack 254 16
16 Bitlles Acer Canet 245 13
Classificació 2ª Jornada
Equips Punts Bitlles
1 Remei-Habitatges Mont. 384 31
2 Sant Llàtzer 359 29
3 Els Estanyencs 348 28
4 Horta Vermella 342 24
5 La Calla 335 25
6 Plaça Moragas 329 24
7 Club Patí Vic 327 25
8 Parc dels Castanyers 326 23
9 Carrer de Gurb 322 21
10 Sta. Anna 321 22
11 Bitlles Calldetenes 310 20
12 Avinyó 294 19
13 Serrat de Les Forques 286 18
14 Rocaguinarda Oristà 264 16
15 Bitlles Acer Canet 256 15
Classificació 1ª Jornada
Equips Punts Bitlles
1 Els Estanyencs 367 28
2 Remei-Habitatges Mont. 348 26
3 Plaça Moragas 342 26
4 Sta. Anna 340 25
5 Sant Llàtzer 332 26
6 Carrer de Gurb 332 23
7 Parc dels Castanyers 312 21
8 Serrat de Les Forques 299 19
9 Bitlles Calldetenes 292 19
10 Avinyó 292 19
11 Horta Vermella 292 18
12 Rocaguinarda Oristà 282 18
13 Bitlles Acer Canet 261 17
14 La Calla 255 14
15 Club Patí Vic 247 15