Jornades 2014-15

Classificació 28ª Jornada
Equips Punts Bitlles
1 Estanyencs B 392 32
2 Sta. Anna 364 29
3 Parc dels Castanyers 345 27
4 St. Llàtzer 344 24
5 Som i Serem del Ges 343 29
6 Remei – Habitatges 337 26
7 Rocaguinarda – Orista 331 22
8 Horta  Vermella 323 23
9 Avinyó 311 22
10 Bitlles Calldetenes 306 22
11 Carrer de Gurb 299 20
12 Estanyencs A 296 21
13 Plaça Moragas 290 19
14 Serrat de les Forques 276 19
15 La Calla 276 18
Classificació 27ª Jornada
Equips Punts Bitlles
1 Remei – Habitatges 356 26
2 Sta. Anna 345 25
3 Horta  Vermella 344 26
4 Rocaguinarda – Orista 343 25
5 Parc dels Castanyers 337 26
6 Estanyencs B 334 22
7 Som i Serem del Ges 333 24
8 Carrer de Gurb 329 23
9 Estanyencs A 321 24
10 St. Llàtzer 314 21
11 Plaça Moragas 306 22
12 Serrat de les Forques 303 23
13 Avinyó 300 18
14 Bitlles Calldetenes 252 16
15 La Calla 245 15
Classificació 26ª Jornada
Equips Punts Bitlles
1 Som i Serem del Ges 386 32
2 Bitlles Calldetenes 368 30
3 Carrer de Gurb 361 27
4 Estanyencs B 361 26
5 Remei – Habitatges 359 28
6 St. Llàtzer 352 27
7 Horta Vermella 352 26
8 Estanyencs A 347 28
9 Rocaguinarda – Orista 338 23
10 Avinyó 335 23
11 Sta. Anna 332 25
12 Plaça Moragas 330 22
13 Parc dels Castanyers 317 21
14 Serrat de les Forques 283 14
15 La Calla 0 0
Classificació 25ª Jornada
Equips Punts Bitlles
1 St. Llàtzer 374 30
2 Horta Vermella 374 30
3 Estanyencs B 362 28
4 Parc dels Castanyers 356 26
5 Rocaguinarda – Orista 346 27
6 Bitlles Calldetenes 342 26
7 Remei – Habitatges 337 25
8 Carrer de Gurb 334 25
9 Avinyó 332 24
10 Som i Serem del Ges 332 22
11 Sta. Anna 326 22
12 Serrat de les Forques 326 21
13 Estanyencs A 322 21
14 Plaça Moragas 293 17
15 La Calla 0 0
Classificació 24ª Jornada
Equips Punts Bitlles
1 Estanyencs B 360 28
2 Parc dels Castanyers 360 28
3 Plaça  Moragas 353 27
4 Remei – Habitatges 351 26
5 Rocaguinarda-Orista 343 25
6 Horta Vermella 338 25
7 Carrer de Gurb 336 24
8 St. Llatzer 335 26
9 Sta. Anna 331 25
10 Bitlles Calldetenes 322 23
11 Estanyencs A 319 22
12 Serrat de les Forques 294 19
13 Som i Serem del Ges 292 19
14 Avinyó 0 0
15 La Calla 0 0
Classificació 23ª Jornada
Equips Punts Bitlles
1 Remei – Habitatges 366 29
2 Estanyencs B 361 26
3 Rocaguinarda-Orista 344 27
4 Horta Vermella 337 24
5 Bitlles Calldetenes 328 25
6 Parc dels Castanyers 327 24
7 St. Llatzer 327 23
8 Plaça  Moragas 324 21
9 Carrer de Gurb 322 23
10 Sta. Anna 311 20
11 Serrat de les Forques 305 19
12 Estanyencs A 281 15
13 Som i Serem del Ges 269 17
14 Avinyó 0 0
15 La Calla 0 0
Classificació 22ª Jornada
Equips Punts Bitlles
1 Rocaguinarda-Orista 357 26
2 Estanyencs B 351 26
3 Sta. Anna 350 27
4 Parc dels Castanyers 349 26
5 Bitlles Calldetenes 327 25
6 St.  Llàtzer 314 22
7 Remei – Habitatges 306 18
8 Horta Vermella 299 19
9 Som i Serem del Ges 298 21
10 Estanyencs A 296 18
11 Carrer de Gurb 295 17
12 Plaça Moragas 281 17
13 Serrat de les Forques 275 17
14 Avinyó 275 14
15 La Calla 241 14
Classificació 21ª Jornada
Equips Punts Bitlles
1 Parc dels Castanyers 365 29
2 Plaça Moragas 360 29
3 Remei – Habitatges 354 27
4 Bitlles Calldetenes 338 27
5 St.  Llàtzer 336 25
6 Estanyencs B 335 23
7 Carrer de Gurb 329 24
8 Horta Vermella 327 22
9 Avinyó 321 21
10 Rocaguinarda-Orista 318 21
11 Sta. Anna 316 22
12 Som i Serem del Ges 314 21
13 Estanyencs A 302 20
14 La Calla 260 16
15 Serrat de les Forques 259 16
Classificació 20ª Jornada
Equips Punts Bitlles
1 Estanyencs  B 376 31
2 Remei-Habitatges 353 27
3 Parc dels Castanyers 351 26
4 Rocaguinarda – Orista 349 25
5 Plaça  Moragas 339 26
6 Som i Serem del Ges 329 21
7 Serrat de les Forques 320 22
8 Horta  Vermella 319 22
9 Estanyencs  A 316 24
10 St. Llàtzer 311 23
11 Avinyó 301 18
12 Bitlles Calldetenes 290 18
13 La  Calla 278 18
14 Sta. Anna 278 16
15 Carrer de Gurb 272 13
Classificació 19ª Jornada
Equips Punts Bitlles
1 Plaça  Moragas 362 29
2 Remei-Habitatges 356 28
3 Rocaguinarda – Orista 348 25
4 Avinyó 343 24
5 St. Llàtzer 339 24
6 Som i Serem del Ges 337 26
7 Horta  Vermella 332 25
8 Parc dels Castanyers 317 21
9 Estanyencs  B 316 18
10 Sta. Anna 313 21
11 Serrat de les Forques 294 19
12 Carrer de Gurb 293 19
13 Bitlles Calldetenes 279 16
14 Estanyencs  A 278 15
15 La  Calla 228 12
Classificació 18ª Jornada
Equips Punts Bitlles
1 Rocaguinarda-Oristà 365 30
2 Horta Vermella 355 28
3 Remei – Habitatges 348 26
4 Plaça Moragas 347 27
5 Carrer de Gurb 341 26
6 Bitlles Calldetenes 340 28
7 Estanyencs  B 325 23
8 Parc dels Castanyers 310 22
9 Som i Serem del Ges 309 24
10 Estanyencs  A 301 21
11 Avinyó 300 19
12 St. Llàtzer 292 16
13 Sta. Anna 291 18
14 La Calla 272 15
15 Serrat de les Forques 269 18
Classificació 17ª Jornada
Equips Punts Bitlles
1 Remei – Habitatges 363 29
2 Estanyencs  B 360 28
3 Horta Vermella 345 25
4 Avinyó 338 25
5 Carrer de Gurb 328 24
6 Bitlles Calldetenes 324 24
7 Rocaguinarda-Oristà 319 23
8 St. Llàtzer 317 21
9 Parc dels Castanyers 314 23
10 Estanyencs  A 309 21
11 Plaça Moragas 298 20
12 Sta. Anna 285 18
13 Som i Serem del Ges 283 17
14 Serrat de les Forques 261 14
15 La Calla 260 12
Classificació 16ª Jornada
Equips Punts Bitlles
1 Horta  Vermella 356 27
2 Parc dels Castanyers 351 25
3 Sta.  Anna 344 27
4 Estanyencs B 343 23
5 Plaça  Moragas 334 25
6 Remei – Habitatges 333 26
7 Rocaguinarda- Oristà 333 23
8 Serrat de les Forques 324 23
9 Avinyó 321 23
10 Estanyencs A 315 21
11 St. Llàtzer 308 19
12 Bitlles Calldetenes 307 21
13 Carrer de Gurb 301 19
14 Som i Serem del Ges 296 22
15 La Calla 250 15
Classificació 15ª Jornada
Equips Punts Bitlles
1 Horta  Vermella 371 30
2 Plaça  Moragas 353 29
3 St. Llàtzer 352 26
4 Parc dels Castanyers 349 25
5 Rocaguinarda- Oristà 346 27
6 Bitlles Calldetenes 328 24
7 Estanyencs B 326 22
8 Remei – Habitatges 323 23
9 Sta.  Anna 322 22
10 Som i Serem del Ges 317 23
11 Estanyencs A 316 22
12 Carrer de Gurb 313 23
13 Avinyó 286 18
14 Serrat de les Forques 271 14
15 La Calla 256 16
Classificació 14ª Jornada
Equips Punts Bitlles
1 St. Llàtzer 347 28
2 Rocaguinarda-Oristà 347 26
3 Remei-Habitages 336 23
4 Som i Serem del Ges 332 21
5 Horta Vermella 324 23
6 Bitlles Calldetenes 319 21
7 Estanyencs B 318 24
8 Plaça Moragas 307 21
9 Parc dels Castanyers 302 19
10 Sta. Anna 296 18
11 Carrer de Gurb 293 18
12 Estanyencs A 266 17
13 La Calla 250 14
14 Serrat de les Forques 236 14
15 Avinyó 225 13
Classificació 13ª Jornada
Equips Punts Bitlles
1 Horta Vermella 369 30
2 Carrer de Gurb 355 28
3 Rocaguinarda-Oristà 339 24
4 Estanyencs B 338 26
5 Remei-Habitages 335 24
6 Parc dels Castanyers 330 25
7 Bitlles Calldetenes 328 22
8 St. Llàtzer 320 23
9 Sta. Anna 312 21
10 Som i Serem del Ges 306 19
11 Estanyencs A 292 19
12 Serrat de les Forques 278 16
13 Plaça Moragas 267 17
14 La Calla 262 16
15 Avinyó 256 19
Classificació 12ª Jornada
Equips Punts Bitlles
1 Horta  Vermella 368 28
2 Estanyencs  B 367 29
3 Remei – Habitatges 355 27
4 Som i Serem del Ges 350 30
5 Avinyó 339 24
6 Rocaguinarda – Oristà 336 25
7 Estanyencs  A 327 25
8 Carrer de Gurb 327 24
9 Parc dels Castanyers 323 24
10 Serrat de les Forques 323 23
11 St. Llàtzer 319 21
12 Sta. Anna 313 20
13 La Calla 307 22
14 Bitlles  Calldetenes 304 17
15 Plaça Moragas 291 19
Classificació 11ª Jornada
Equips Punts Bitlles
1 Remei – Habitatges 338 23
2 St. Llàtzer 334 25
3 Estanyencs  A 328 24
4 Bitlles  Calldetenes 324 23
5 Rocaguinarda – Oristà 310 21
6 Avinyó 307 20
7 Plaça Moragas 305 21
8 Sta. Anna 303 19
9 Parc dels Castanyers 302 18
10 Estanyencs  B 300 19
11 Horta  Vermella 297 17
12 Som i Serem del Ges 294 19
13 Serrat de les Forques 283 18
14 Carrer de Gurb 282 15
15 La Calla 240 16
Classificació 10ª Jornada
Equips Punts Bitlles
1 Parc dels Castanyers 348 26
2 Sant  Llàtzer 345 26
3 Estanyencs  B 343 24
4 Remei – Habitatges 338 26
5 Bitlles Calldetenes 337 27
6 Plaça Moragas 336 27
7 Horta Vermella 333 23
8 Avinyó 315 23
9 Sta. Anna 314 21
10 Carrer de Gurb 313 20
11 Rocaguinarda – Orista 311 19
12 Som i Serem del Ges 309 25
13 Serrat de les Forques 288 17
14 Estanyencs  A 271 15
15 La Calla 240 14
Classificació 9ª Jornada
Equips Punts Bitlles
1 Estanyencs  B 364 29
2 Estanyencs  A 336 25
3 Remei – Habitatges 332 23
4 Horta Vermella 326 25
5 Som i Serem del Ges 325 22
6 Sant  Llàtzer 322 22
7 Rocaguinarda – Orista 314 22
8 Avinyó 312 20
9 Plaça Moragas 309 21
10 Sta. Anna 293 19
11 Carrer de Gurb 293 17
12 Bitlles Calldetenes 292 18
13 Serrat de les Forques 282 17
14 Parc dels Castanyers 278 18
15 La Calla 259 18
Classificació 8ª Jornada
Equips Punts Bitlles
1 Remei-Habitatges 357 26
2 St. Llàtzer 334 25
3 Horta Vermella 333 23
4 Sta.  Anna 331 26
5 Estanyencs  B 328 24
6 Rocaguinarda – Oristà 326 24
7 Plaça  Moragas 324 23
8 Estanyencs  A 322 23
9 Parc dels Castanyers 315 22
10 Carrer de Gurb 315 21
11 Bitlles Calldetenes 303 21
12 Serrat de les Forques 302 21
13 Som i Serem del Ges 278 16
14 Avinyó 275 13
15 La  Calla 224 11
Classificació 7ª Jornada
Equips Punts Bitlles
1 Remei-Habitatges 351 27
2 Sta.  Anna 350 26
3 Carrer de Gurb 329 25
4 Estanyencs  B 329 24
5 Avinyó 325 24
6 St. Llàtzer 325 23
7 Rocaguinarda – Oristà 323 25
8 Som i Serem del Ges 318 22
9 Estanyencs  A 315 23
10 Parc dels Castanyers 313 22
11 Plaça  Moragas 309 23
12 Serrat de les Forques 299 19
13 Horta Vermella 298 18
14 Bitlles Calldetenes 266 17
15 La  Calla 217 9
Classificació 6ª Jornada
Equips Punts Bitlles
1 Horta  Vermella 372 29
2 Rocaguinarda – Oristà 345 27
3 St. Llàtzer 344 26
4 Remei – Habitatges 340 25
5 Avinyó 329 24
6 Plaça  Moragas 324 22
7 Estanyencs A 322 25
8 Carrer de Gurb 311 22
9 Estanyencs B 311 19
10 Sta. Anna 302 19
11 Som i Serem del Ges 299 21
12 Parc dels Castanyers 299 18
13 Serrat de les Forques 291 20
14 Bitlles Calldetenes 280 17
15 La  Calla 204 12
Classificació 5ª Jornada
Equips Punts Bitlles
1 Estanyencs B 343 24
2 Plaça  Moragas 341 26
3 St. Llàtzer 335 25
4 Horta  Vermella 334 23
5 Avinyó 333 26
6 Carrer de Gurb 333 26
7 Rocaguinarda – Oristà 333 24
8 Parc dels Castanyers 328 23
9 Remei – Habitatges 321 22
10 Estanyencs A 306 22
11 Som i Serem del Ges 295 18
12 Bitlles Calldetenes 286 17
13 Sta. Anna 286 15
14 Serrat de les Forques 278 16
15 La  Calla 206 11
Classificació 4ª Jornada
Equips Punts Bitlles
1 Horta  Vermella 370 28
2 Avinyó 353 28
3 Estanyencs  B 348 26
4 Remei – Habitatges 342 26
5 Sta. Anna 337 23
6 St. Llàtzer 333 24
7 Plaça  Moragas 326 24
8 Carrer de Gurb 325 24
9 Rocaguinarda – Oristà 318 21
10 Som i Serem del Ges 305 21
11 Serrat de les Forques 302 20
12 Estanyencs  A 299 21
13 Parc dels Castanyers 291 17
14 Bitlles  Calldetenes 284 18
15 La  Calla 251 16
Classificació 3ª Jornada
Equips Punts Bitlles
1 Horta  Vermella 371 30
2 Estanyencs  B 356 27
3 Sta. Anna 352 28
4 Avinyó 345 26
5 Remei – Habitatges 344 27
6 Rocaguinarda – Oristà 337 26
7 Parc dels Castanyers 325 23
8 Som i Serem del Ges 324 23
9 Carrer de Gurb 320 22
10 St. Llàtzer 320 21
11 Plaça  Moragas 313 20
12 Serrat de les Forques 310 23
13 Estanyencs  A 309 19
14 Bitlles  Calldetenes 304 20
15 La  Calla 223 12
Classificació 2ª Jornada
Equips Punts Bitlles
1 Estanyencs  B 344 26
2 Remei – Habitatges 340 27
3 Rocaguinarda – Orista 328 23
4 Parc dels Castanyers 314 21
5 Horta  Vermella 309 21
6 Bitlles  Calldetenes 306 22
7 Avinyó 306 18
8 Carrer de Gurb 305 20
9 Som i Serem del Ges 304 21
10 Serrat de les Forques 302 23
11 St. Llàtzer 296 19
12 Sta. Anna 281 16
13 La  Calla 264 18
14 Estanyencs A 227 14
15 Plaça  Moragas 190 11
Classificació 1ª Jornada
Equips Punts Bitlles
1 Horta  Vermella 352 26
2 Carrer de Gurb 336 26
3 Sta. Anna 333 23
4 Estanyencs A 330 23
5 Rocaguinarda – Orista 321 23
6 Estanyencs  B 317 21
7 Parc dels Castanyers 316 22
8 Avinyó 313 21
9 Remei – Habitatges 307 19
10 Som i Serem del Ges 306 22
11 St. Llàtzer 304 23
12 Bitlles  Calldetenes 302 21
13 Serrat de les Forques 285 18
14 La  Calla 252 17
15 Plaça  Moragas 206 15